Lachende mensen
  • HET
  • ZIJN
  • VAN
  • BEN

Het leven is een pad vol hindernissen. Veel mensen hebben al snel door hoe ze die hindernissen best overwinnen. Een aanloop nemen, er gezwind over springen en vol goede moed een nieuwe uitdaging tegemoet lopen. Voor mensen met autisme is dat minder evident. Hun hindernissen zijn groter en talrijker waardoor ze soms blijven haperen of er gewoon niet over geraken.

Ben helpt jongeren en jongvolwassenen met autisme. Via zelfstandig begeleid wonen, muziekprojecten en betrouwbare informatievoorziening willen we die onoverkomelijke hindernissen ombuigen naar haalbare uitdagingen. Dat gaat soms moeilijk en dat duurt soms lang. Toch kunnen we al veel bemoedigende verhalen vertellen van twijfelende jongeren die floreren tot zelfstandige volwassenen.

Het internationale verdrag voor personen met een handicap is hierbij onze leidraad. Dat verdrag heeft hetzelfde doel als Ben: alle fundamentele vrijheden en mensenrechten voor mensen met een beperking bevorderen, beschermen en waarborgen. Wij stellen daarbij de eerbied en de inherente waardigheid van elke mens centraal.

Wij lichten graag een tipje van de sluier van onze werking op.

Suzy Vroemans
Afgevaardigd bestuurder

Wat is United Cultural Foundation?

United Cultural Foundation engageert zich via kunst en cultuur om bij te dragen aan een betere samenleving. Via muziek, woord, dans en nieuwe media helpt ze organisaties en personen in Europa om innovatieve en cultuurverbindende projecten te organiseren.

United Cultural Foundation streeft naar een wereld waar pluralisme, onafhankelijkheid en respect voor diversiteit centraal staan. De stichting helpt mensen om hun talenten te ontwikkelen, hun gezondheid te verbeteren en hun zin voor cultuur en sociale rechtvaardigheid te prikkelen. UCF heeft al verschillende initiatieven opgericht en begeleid met die filosofie in gedachten. Sommige van die initiatieven kwamen er op vraag van derden en altijd hadden ze een openbaar, cultureel of medisch nut.

Een van die initiatieven is Ben.

“Ik geloof sterk in het project van de stichting van Ben. De focus ligt er niet op de beperkingen, maar op de talenten. Dat is wat onze samenleving nodig heeft. Het heeft me overtuigd om het meterschap te aanvaarden. Ik ga hen de nodige steun geven om meer bekendheid te krijgen. Er is zeker een draagvlak voor dit initiatief.”

Inge Vervotte, meter van stichting van Ben
Voormalig Vlaams minister van Welzijn en Gezin

De stichting van Ben is erkend bij Koninklijk Besluit
op 25 juni 2017 als stichting van openbaar nut.

Een korte geschiedenis van Ben

Het verhaal van Ben begon in 2015 toen Kristin Oris contact opnam met United Cultural Foundation. Kristin had hulp nodig voor haar oudste dochter Jorien, een jonge vrouw van 18 jaar. Zij zette de eerste stappen in haar jongvolwassen leven en mocht gaan studeren. Alleen maakten haar problemen gelinkt met autisme het haar heel moeilijk. De stichting bracht in kaart welke initiatieven er bestonden in België en onderzocht de positieve effecten van muziek en woord op autisme.

Omdat geen enkele instantie Jorien voldoende kon helpen, richtte UCF een stichting op om haar en andere jonge mensen in haar situatie zo goed mogelijk te helpen: het Nationaal Autismefonds. Dat fonds zette twee projecten op poten. Een rond autisme en muziek en een ander rond zelfstandig begeleid wonen: het Huis van Ben.

Het aangevraagde Koninklijk Besluit voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van het Nationaal Autismefonds liet op zich wachten en de zorg voor Jorien werd almaar groter. In overleg met Kristin, het boekhoudkantoor en de bijstandsorganisatie besloten de verantwoordelijken bij Huis van Ben om het project zelf een rechtspersoon te geven. Zo werd het Huis van Ben een tijdelijke vzw.

Het zelfstandig begeleid wonen sloeg aan en Huis van Ben kreeg verschillende aanvragen om mensen met autisme te helpen. Daarom besloot de vzw om een nieuwe locatie te zoeken waar ze voldoende ruimte hadden om mensen te huisvesten en te begeleiden. Die vonden ze in een statig herenhuis in de Oude Vaartstraat in Turnhout, tegenover het begijnhof. Er was ruimte voor acht personen.

Na een jaar zat dat herenhuis al goed vol en de aanvragen bleven toestromen. In de loop van 2019 kreeg het Huis van Ben een voorstel van vzw Vlaams Woonplatform om samen met het bedrijf Impactum twintig appartementen in een appartementsblok in het nieuwe woonproject Niefhout te verhuren aan jongeren met autisme. Het Huis van Ben nam deze uitdaging aan en stelde het project open voor alle jongeren en jongvolwassenen met autisme. Op 1 februari 2020 verhuisden de bewoners van de Oude Vaartstraat naar hun huidige appartement in de Diksmuidestraat in Turnhout. Ook verschillende andere mensen met autisme waagden de stap naar meer zelfstandigheid.

Om de overgang in goede banen te leiden, steunde het team van het Huis van Ben op de expertise en hulp van verschillende organisaties en partners zoals de bank Nagelmackers, Ferm Thuiszorg vzw en Familiehulp vzw. Ook het multidisciplinair team van Ben was nauw betrokken bij het verhuis: teamartsen Dr. L. Janssen, Dr. Deckers, Dr. Tinne Vandenberghe, Dr. A. Schimmel, psychiater Dr. Wong Chung, Kinesist Koen Segers en verpleegster Kristin Iemants en collega’s gaven het beste van zichzelf in die periode.

De vzw Huis van Ben werd ontmanteld en het personeel werd overgezet naar een nieuwe partner, Inventio Foundation BV. Dit sociocultureel bedrijf heeft heel wat expertise in het individueel begeleiden van personen met een beperking. Om met een volledig nieuwe lei te kunnen beginnen, werd het Nationaal Autismefonds omgedoopt tot Stichting van Ben, kortweg Ben genaamd.